PRZEPISY PRAWA    

Przed korzystaniem z informacji na temat aktów prawnych na stornie internetowej https://drogapubliczna.info/zarzadzania-ruchem-na-drogach/
należy zapoznać się z NOTĄ PRAWNĄ

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
Dz.U. 2017 poz. 784
[ Obwieszczenie ]
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2017-04-14
Data wydania: 2017-03-24
<<<     POWRÓT