znak A9POPRZEDNI NASTĘPNYznak A11


A-10 przejazd kolejowy bez zapór

A-10 przejazd kolejowy bez zapór

Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

A-10 przejazd kolejowy bez zapór