znak A13POPRZEDNI NASTĘPNYznak A15


A-14 roboty na drodze

A-14 roboty na drodze

Znak A-14 „roboty na drodze” ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.

A-14 roboty na drodze