A-14 roboty na drodzePOPRZEDNI NASTĘPNYA-16 przejście dla pieszych
A-15 śliska jezdnia

A-15 śliska jezdnia

Znak A-15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku A-15 śliska jezdnia