znak A15POPRZEDNI NASTĘPNYznak A17


A-16 przejście dla pieszych

A-16 przejście dla pieszych

Znak A-16 „przejście dla pieszych” ostrzega o przejściu dla pieszych

A-16 przejście dla pieszych

A-16 przejście dla pieszych