znak A16POPRZEDNI NASTĘPNYznak A18a


A-17 dzieci

A-17 dzieci

Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

A-17 dzieci