znak A18bPOPRZEDNI NASTĘPNYznak A20


A-19 boczny wiatr

A-19 boczny wiatr

Znak A-19 „boczny wiatr” ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

A-19 boczny wiatr