znak A19POPRZEDNI NASTĘPNYznak A21


A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym