znak A24POPRZEDNI NASTĘPNYznak A26


A-25 spadające odłamki skalne

A-25 spadające odłamki skalne

Znak A-25 „spadające odłamki skalne” ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.