znak A26POPRZEDNI NASTĘPNYznak A28


A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki

A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.