A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki POPRZEDNI NASTĘPNY A-29 sygnały świetlne
A-28 sypki żwir

A-28 sypki żwir ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

Znak A-28 „sypki żwir” ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku A-28 sypki żwir

Znak drogowy pionowy A-28 „sypki żwir” ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem). Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ żwir (grys) może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Przykład 2 znaku A-28 sypki żwir