znak A28POPRZEDNI NASTĘPNYznak A30


A-29 sygnały świetlne

A-29 sygnały świetlne

Znak A-29 „sygnały świetlne” ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-29 sygnały świetlne

A-29 sygnały świetlne