znak A29POPRZEDNI NASTĘPNYznak A31


A-30 inne niebezpieczeństwo

A-30 inne niebezpieczeństwo

Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

A-30 inne niebezpieczeństwo - piesi brak chodnika

A-30 inne niebezpieczeństwo - wyjazd z budowy