znak A30POPRZEDNI NASTĘPNYznak A32


Znak A-31 niebezpieczne pobocze

A-31 niebezpieczne pobocze

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.