znak A32POPRZEDNI NASTĘPNYznak A34


A-33 zator drogowy

A-33 zator drogowy

Znak A-33 „zator drogowy” ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.