znak A5POPRZEDNI NASTĘPNYznak A6b


A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak A-6a „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach