znak A7POPRZEDNI NASTĘPNYznak A9


A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym