znak A8POPRZEDNI NASTĘPNYznak A10


A-9 przejazd kolejowy z zaporami

A-9 przejazd kolejowy z zaporami

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

A-9 przejazd kolejowy z zaporami