AT-3 sygnalizacja świetlna wzbudzana POPRZEDNI NASTĘPNY AT-5 ruch kolizyjny


AT-4 stromy podjazd

AT-4 stromy podjazd ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku

Znak AT-4 „stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.