do znaku B12 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B13a


B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

znak B13

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Przykład 1 znaku B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi