do znaku B14 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B16


B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m

znak B15

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.