do znaku B16 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B18


B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m

znak B17

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.