do znaku B17 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B19


B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. t

znak B18

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Przykład 1 znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t

Przykład 2 znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t