B-20 stop POPRZEDNI NASTĘPNY B-22 zakaz skręcania w prawo
B-21 zakaz skręcania w lewo

B-21 zakaz skręcania w lewo zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania

Znak B-21 „zakaz skręcania w lewo” zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku. Ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku B-21 zakaz skręcania w lewo

Znak B-21 „zakaz skręcania w lewo” zabrania skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

Przykład 2 znaku B-21 zakaz skręcania w lewo