do znaku B22 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B24
B-23 zakaz zawracania

znak B23

Znak B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Szczegóły znaku B-23 zakaz zawracania

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-23 „zakaz zawracania” stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli manewr ten, zwłaszcza gdy jest często wykonywany, może powodować utrudnienie ruchu, w szczególności podczas dużego jego natężenia i stosunkowo małej szerokości drogi(jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie.

Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak umieszcza się:

  • w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,
  • w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli zakaz ma objąć również odcinek drogi poprzedzający skrzyżowanie.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład znaku B-23 zakaz zawracania

Przykład znaku B-23 zakaz zawracania