do znaku B24 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B26
B-25 zakaz wyprzedzania

znak B25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Szczegóły znaku B-25 zakaz wyprzedzania

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” stosuje się w celu zabronienia wyprzedzania pojazdami silnikowymi innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonanie tego manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

  • na wąskich jezdniach,
  • na stromych wzniesieniach,
  • przed zwężonymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach, jeżeli pojazdy powinny poruszać się tylko po jednym pasie ruchu (w jednym kierunku),
  • w przypadku gdy brak widoczności niezbędnej do wykonania tego manewru jest niewłaściwie oceniany przez kierujących.
  • Znaku tego nie stosuje się na jezdniach, na których istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.

    W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedzania tylko dla określonych pojazdów pod znakiem B-25 umieszcza się tabliczkę T-23 (a–j) z symbolem pojazdu.

 

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

B-27 B-26 B-28

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK B-25

Przykład znaku B-25 zakaz wyprzedzania

Przykład znaku B-25 zakaz wyprzedzania