do znaku B25 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B27
B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

znak B26

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągnikiem samochodowym;
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Szczegóły znaku B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” stosuje się w celu zabronienia wyprzedzania samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonywanie tego manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

  • na wąskich jezdniach,
  • na stromych wzniesieniach lub spadkach,
  • przy dużym natężeniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciężarowych.
  • Ponadto znak B-26 może być stosowany, ze względu na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi potrzeba utrzymania samochodów ciężarowych na prawym pasie ruchu.

    Znak B-26 zabrania wyprzedzania również przez pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki samochodowe.

 

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

B-28 B-25 B-27

 

PRZYKŁAD ZNAKU DROGOWYCH – ZNAK B-26

Przykład znaku B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe