do znaku B26 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B28
B-27 koniec zakazu wyprzedzania

znak B27

Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Szczegóły znaku B-27 koniec zakazu wyprzedzania

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” stosuje się w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem.

Znak B-27 umieszcza się w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

 

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

B-25 B-26 B-28

 

PRZYKŁAD ZNAKU DROGOWYCH – ZNAK B-27

Przykład znaku B-27 koniec zakazu wyprzedzania