do znaku B27 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B29
B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

znak B28

Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26

B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” stosuje się w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy
się przed skrzyżowaniem.

Znak B-28 umieszcza się w miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

 

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

B-26 B-25 B-27