do znaku B28 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B30


B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

znak B29

Znak B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.