do znaku B37 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B39


B-38 zakaz postoju w dni parzyste

znak B38

Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”, oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24; przepisy ust. 1 i 3–5 stosuje się odpowiednio do tych znaków.