do znaku B38 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B40


B-39 strefa ograniczonego postoju

znak B39

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu;
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44;
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
4) autobusu szkolnego.