do znaku B4 POPRZEDNI NASTĘPNY do znaku B6


B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”

znak B5

Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągników samochodowych;
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4) ciągników rolniczych;
5) pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.