POPRZEDNI NASTĘPNY


C-13 i C-16 droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami

C-16 C-13 droga dla rowerów droga dla pieszych kreska pozioma

Znak C-16 „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13 albo D-40.

Przykład 1 znaku C-13 i C-16 droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami

Przykład 2 znaku C-13 i C-16 droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami