POPRZEDNI NASTĘPNY


C-13 i C-16 droga dla rowerów i droga dla pieszych położone obok siebie

C-16 C-13 droga dla rowerów droga dla pieszych kreska pionową

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają
skręcić.

Przykład 1 znaku C-13 i C-16 droga dla rowerów i droga dla pieszych położone obok siebie