POPRZEDNI  


C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak C-19 „koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.