D-13b początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej POPRZEDNI NASTĘPNY D-14a (1) koniec lewego pasa ruchu


D-14 koniec pasa ruchu

Znak D-14 koniec pasa ruchu oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku width=

Znak D-14 „koniec pasa ruchu” oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.