D-24 telefon POPRZEDNI NASTĘPNY D-25 (2) poczta


D-25 (1) poczta

D-25 (1) poczta oznacza miejsce placówki pocztowej

Znak D-25 (1) „poczta” oznacza miejsce placówki pocztowej.