D-27 bufet lub kawiarnia POPRZEDNI NASTĘPNY D-29 hotel (motel)


D-28 restauracja

D-28 restauracja oznacza lokal przygotowany do obsługi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie większym niż lokale oznaczone znakiem D-27

Znak D-28 „restauracja” oznacza lokal przygotowany do obsługi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie większym niż lokale oznaczone znakiem D-27.