D-28 restauracja POPRZEDNI NASTĘPNY D-30 obozowisko (kemping)


D-29 hotel (motel)

D-29 hotel (motel) oznacza obiekt świadczący usługi w zakresie wynajmu pokoi lub łóżek na krótki okres

Znak D-29 „hotel (motel)” oznacza obiekt świadczący usługi w zakresie wynajmu pokoi lub łóżek na krótki okres.