D-32 pole biwakowe POPRZEDNI NASTĘPNY D-34 punkt informacji turystycznej


D-33 schronisko młodzieżowe

D-33 schronisko młodzieżowe oznacza miejsce określone odrębnymi przepisami przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych lub inną organizację

Znak D-33 „schronisko młodzieżowe” oznacza oznacza miejsce określone odrębnymi przepisami przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych lub inną organizację.