D-41 koniec strefy zamieszkania POPRZEDNI NASTĘPNY D-43 koniec obszaru zabudowanego


D-42 obszar zabudowany

D-42 obszar zabudowany oznacza wjazd na obszar zabudowany

Znak D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany.