D-43 koniec obszaru zabudowanego POPRZEDNI NASTĘPNY D-45 koniec strefy płatnego parkowania


D-44 strefa płatnego parkowania

D-44 strefa płatnego parkowania oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata

Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.