D-47 koniec drogi wewnętrznej POPRZEDNI NASTĘPNY D-48 (2) zmiana pierwszeństwa wlot podporządkowany


D-48 (1) zmiana pierwszeństwa skrzyżowanie dróg równorzędnych

D-48 (1) zmiana pierwszeństwa skrzyżowanie dróg równorzędnych oznacza, że na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się wprowadzić organizację ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone znakami

Znak D-48 (1) „zmiana pierwszeństwa skrzyżowanie dróg równorzędnych” oznacza, że na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się wprowadzić organizację ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Przykład 1 znaku D-48 (1) zmiana pierwszeństwa skrzyżowanie dróg równorzędnych