E-1 tablica przeddrogowskazowa (4) POPRZEDNIA

NASTĘPNA E-1 tablica przeddrogowskazowa (6)
E-1 tablica przeddrogowskazowa (5)

E-1 tablica przeddrogowskazowa - ze znakiem ostrzegawczym (5)

E-1 „tablica przeddrogowskazowa” – ze znakiem ostrzegawczym.

ZNAKI DROGOWE POWIĄZANE

znak A-9A-9 znak A-10A-10
PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku E-1 tablica przeddrogowskazowa (5)

Znak drogowy pionowy E-1 „tablica przeddrogowskazowa” – ze znakiem ostrzegawczym A-9 przejazd kolejowy z zaporami.