E-13 tablica kierunkowa POPRZEDNI

NASTĘPNY E-14 tablica szlaku drogowego z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych (2)
E-14 tablica szlaku drogowego (1)

E-14 tablica szlaku drogowego (1)

E-14 „tablica szlaku drogowego”. Stosuje się w celu potwierdzenia przebiegu drogi krajowej, podania jej numeru (numerów), głównych miejscowości leżących na danym szlaku i odległości do nich.

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku E-14 tablica szlaku drogowego (1)

E-14 „tablica szlaku drogowego” potwierdza przebieg drogi krajowej nr 28 wraz z informacją o głównych miejscowościach leżących na tym szlaku wraz z odległością w kilometrach do nich.