tablica szlaku drogowego umieszczana na autostradzie E-14a POPRZEDNI

NASTĘPNY numer drogi wojewódzkiej

Uwaga: Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

E-15a numer drogi krajowej

E-15a numer drogi krajowej

E–15a „numer drogi krajowej”.

Szczegóły znaku E-15a numer drogi krajowej

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy czerwonej z białą ramką tarczy znaku i napisie barwy białej stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę.

 

PRZYKŁAD ZNAKU DROGOWEGO – ZNAK E-15a

Przykład znaku E-15a numer drogi krajowej

Znak drogowy pionowy E-15a (1) numer drogi krajowej 7.

Przykład znaku E-15a numer drogi krajowej

Znak drogowy pionowy E-15a (1) numer drogi krajowej 11 i 12.

 

Archiwalny zapis
E-15a numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t

E-15a numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t

E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”.