numer drogi krajowej E-15a POPRZEDNI

NASTĘPNY numer autostrady E-15c (1)

Uwaga: Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

E-15b numer drogi wojewódzkiej

E-15a numer drogi wojewódzkiej

E-15b „numer drogi wojewódzkiej”.

Szczegóły znaku E-15b numer drogi wojewódzkiej

Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181

Znaki E-15b „numer drogi wojewódzkiej” stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK E-15b

Przykład znaku E-15b numer drogi wojewódzkiej

Znak drogowy pionowy E-15b numer drogi wojewódzkiej.

 

Archiwalny zapis
E-15b numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t

E-15a numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t

E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”.