numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t E-15b POPRZEDNI

NASTĘPNY numer autostrady z miniaturą znaku D-9 E-15c (2)
E-15c numer autostrady (1)

E-15c (1) numer autostrady

E-15c „numer autostrady”.

 

PRZYKŁADY ZNAKÓW DROGOWYCH – ZNAK E-15c

Przykład znaku E-15c numer autostrady

Znak drogowy pionowy E-15c numer autostrady.