E-15d (2) numer drogi ekspresowej z miniaturą znaku D-7 POPRZEDNI

NASTĘPNY E-15f numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

Uwaga: Znak skreślony. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Archiwalny zapis
E-15e numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

E-15f numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”.

 

PRZYKŁAD ZNAKÓW DROGOWYCH

Przykład 1 znaku E-15e numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

Znak drogowy pionowy E-15e numer drogi wojewódzkiej 964 o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t.

Przykład 1 znaku E-15e numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t

Znak drogowy pionowy E-15e numer drogi wojewódzkiej 967 o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t.